Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:48:30
bod č. 9.VZ - Veřejná zakázka "Berma řeky Ostravice - komunikace a opevnění", poř.č. 95/2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09887/RM1418/133          .....             05

1) vylučuje
ze zjednodušeného podlimitního řízení 
vyhlášeného k veřejné zakázce na realizaci 
staveb "Rekonstrukce komunikace pro pěší v Bermě řeky 
Ostravice" a "Stavební úprava opevnění bermy 
řeky Ostravice - Moravský břeh - SO 03" v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, z důvodu uvedeného v 
předloženém materiálu účastníka, který 
předložil svou nabídku pod poř. č. 1:

HYDRO & KOV s.r.o.

se sídlem: Rybářská 801, 379 01 Třeboň

IČO: 27720161

09887/RM1418/133          .....             05

2) rozhodla
o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu, za podmínky předložení dokladů a 
zjištění údajů o skutečném majiteli dle § 122 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, na realizaci staveb 
"Rekonstrukce komunikace pro pěší v Bermě řeky 
Ostravice" a "Stavební úprava opevnění bermy 
řeky Ostravice - Moravský břeh - SO 03" v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, s účastníkem, který 
se umístil podle hodnocení nabídek jako druhý v 
pořadí:

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

se sídlem: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 45193118

a

K2 stavební Moravia s.r.o.

se sídlem: Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava

IČO: 28573994

sdružené ve "Společnost Lesostavby - K2 - Bermy řeky Ostravice - 
komunikace a opevnění"

za cenu nejvýše přípustnou 15.683.000,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 7 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Nepřítomen Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro