Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:40:38
bod č. 63. - Návrh na uzavření "Kupní smlouvy" v souvislosti se stavbou "Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09872/RM1418/133          .....             05

1) rozhodla
v souvislosti se stavbou "Cyklostezka ul. Želivského, Na 
Rovince" koupit dříví od

prodávajícího:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

IČO: 01312774

za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 246,30 Kč včetně DPH a 
uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro