Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:37:59
bod č. 27. - Návrh na uzavření smlouvy na realizaci akce "Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic, náhradní výsadba"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09867/RM1418/133          .....             05

1) rozhodla
o uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce "Rekonstrukce a 
prodloužení sběrače B do Radvanic - náhradní 
výsadba" v k. ú. Slezská Ostrava a k. ú. 
Radvanice dle přílohy č.1 předloženého materiálu se 
zhotovitelem: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., se 
sídlem: Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 
258 16 977


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro