Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:36:20
bod č. 22.VZ - Veřejná zakázka "Výměna střešních oken na ul. Horní 100/3032", poř. č. 172/2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09864/RM1418/133          .....             08

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na výměnu střešních 
oken v bytovém domě na ul. Horní 100/3032 v Ostravě – 
Bělském lese v rozsahu přílohy č. 1 předloženého 
materiálu se společností:

TB MONT Morava s.r.o.

Sídlo: č.p. 231, 739 36 Bruzovice

IČO: 29398941

za cenu nejvýše přípustnou 384.415,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro