Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:30:56
bod č. 67. - Souhlas s podnájmem jednotky č. 3030/24 v domě na ul. Horní 3030/96, Ostrava-Bělský Les
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09853/RM1418/133          .....             08

1) souhlasí

s podnájmem a uzavřením podnájemní smlouvy k jednotce č. 3030/24, vymezené 
podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití - byt, o velikosti 2+kk ve 3. 
nadzemním podlaží bytového domu č. p. 3030, který je součástí pozemku parc. č. 
332, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na ul. Horní č. or. 96, 
Ostrava-Bělský Les,
mezi nájemcem Mgr. PXXXXX PXXXXXX, rok narození XXXX a podnájemcem, panem 
MXXXXXXX HXXXXXXXXXX, rok narození XXXX, trvale bytem XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX 
XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, na dobu neurčitou.

Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro