Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:20:26
bod č. 17. - Stanovisko k vybudování dostupného sociálního bydlení v MOb Moravská Ostrava a Přívoz na ul. Božkova 44/70, Ostrava - Přívoz
(Poznámka: Hlasování o variantě B))
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09829/RM1418/133          .....             08

1) nevydává
souhlasné stanovisko spolku Modré bydlení z.s. s projektem 
předkládaným do 80. výzvy IROP 
"Sociální bydlení pro sociálně 
vyloučené lokality II." MMR ČR a jeho realizací na 
území obce na ul. Božkova 44/70, Ostrava - Moravská 
Ostrava a Přívoz s 12-ti sociálními byty, dle 
přílohy č. 4 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro