Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 10:02:20
bod č. 49. - Návrh na poskytnutí mimořádné dotace spolkům Česká asociace stolního tenisu, DIDEDAnce - taneční studio z.s. a Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09820/RM1418/133          .....             91

1) rozhodla
o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 30 
tis. Kč spolku Česká asociace stolního tenisu, IČO: 00676888, se 
sídlem Zátopkova 100/2, 169 00 Praha-Břevnov na realizaci 
projektu "World Miniping-pong festival Ostrava 2018" dle 
přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí mimořádné dotace mezi statutárním 
městem Ostrava a shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu


09820/RM1418/133          .....             91

2) rozhodla
o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 50 
tis. Kč spolku DIDEDAnce - taneční studio z.s., IČO: 26641674 , se 
sídlem Zdeňka Vavříka 1592/17, 700 30 Ostrava-Jih na 
"MISTROVSTVÍ SVĚTA ÖREBRO" dle přílohy č. 2 a 
důvodové zprávy předloženého materiálu a o 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
mimořádné dotace mezi statutárním městem Ostrava a 
shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 5 předloženého 
materiálu


 


09820/RM1418/133          .....             91

3) rozhodla
o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 50 
tis. Kč zapsanému spolku Sportovní basketbalová 
škola Ostrava z.s., IČO: 69610576, se sídlem Václava 
Košaře 102/22, 700 30 Ostrava-Dubina na realizaci projektu "Ostrava 
Cup 2018 - mezinárodní basketbalový turnaj všech 
věkových kategorií" dle přílohy č. 3 a 
důvodové zprávy předloženého materiálu a o 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
mimořádné dotace mezi statutárním městem Ostrava a 
shora uvedeným subjektem dle přílohy č. 6 předloženého 
materiálu


 


09820/RM1418/133          .....             91

4) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:


snižují běžné výdaje

na § 3412, pol. 5169, ORJ 161 o 75 tis. Kč

snižují neinvestiční transfery

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7104, ORJ 161 o 5 tis. Kč
snižují neinvestiční transfery

na § 3419, pol. 5222, ÚZ 7117, ORJ 161 o 50 tis. Kč

zvyšují neinvestiční transfery

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161 o 130 tis. Kč


09820/RM1418/133          .....             91

5) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 4) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.08.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro