Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 09:58:45
bod č. 99. - Návrh na poskytnutí investičních a účelových neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09817/RM1418/133          .....             86

1) rozhodla
o poskytnutí investičních příspěvků 
následujícím příspěvkovým organizacím 
v celkové výši 1.443 tis. kč, dle předloženého 
materiálu a důvodové zprávy

a) Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem 
Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov ve výši 230 
tis. Kč

b) Domov Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867, se 
sídlem Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh ve 
výši 570 tis. Kč

c) Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková 
organizace, IČO 70631832, se sídlem Syllabova 2886/19, 703 00 Ostrava - 
Vítkovice ve výši 483 tis. Kč

d) Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, 
příspěvková organizace, IČO 70631824, se sídlem 
Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
ve výši 160 tis. Kč

09817/RM1418/133          .....             86

2) rozhodla
o poskytnutí účelových neinvestičních 
příspěvků následujícím příspěvkovým 
organizacím v celkové výši 1.025 tis. kč, dle 
předloženého materiálu a důvodové zprávy

a) Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem 
Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov ve výši 180 
tis. Kč

b) Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 
70631883, se sídlem Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba ve 
výši 845 tis. Kč

09817/RM1418/133          .....             86

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- sníží

ostatní neinvestiční výdaje

na § 4350, pol. 5909, ÚZ 2004, ORJ 180               
                   o  2 468 tis. Kč

- zvýší

investiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím

na § 4357, pol. 6351, ORG 43, ORJ 180                   
               o   230 tis. Kč

na § 4350, pol. 6351, ORG 38, ORJ 180                   
               o   570 tis. Kč

na § 4350, pol. 6351, ORG 34, ORJ 180                   
               o   241 tis. Kč

na § 4357, pol. 6351, ORG 34, ORJ 180                   
               o   242 tis. Kč

na § 4350, pol. 6351, ORG 36, ORJ 180                   
               o   160 tis. Kč

neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím

na § 4357, pol. 5331, ORG 43, ORJ 180                   
               o   180 tis. Kč

na § 4350, pol. 5331, ORG 40, ORJ 180                   
               o   592 tis. Kč

na § 4357, pol. 5331, ORG 40, ORJ 180                   
               o   253 tis. Kč

09817/RM1418/133          .....             86

4) schvaluje
úpravu závazných ukazatelů dle předloženého 
materiálu a důvodové zprávy, a to:

Navýšení investičního příspěvku na 
základě smlouvy o závazku veřejné služby a 
vyrovnávací platbě za jeho výkon takto:

č. smlouvy 02785/2015/SOC, dodatek č. 1 02785/2015/D1/2015/SOC 
Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním 
postižením, příspěvková organizace             
   o  230 tis. Kč

č. smlouvy 03243/2015/SOC Domov Korýtko, příspěvková 
organizace          o  570 tis. Kč 

č. smlouvy 02823/2015/SOC Domov Sluníčko, Ostrava – 
Vítkovice, příspěvková organizace             
                                        
    o  483 tis. Kč

č. smlouvy 02980/2015/SOC Domov pro seniory Iris, Ostrava – 
Mariánské Hory, příspěvková organizace       
                                        
          o  160 tis. Kč

Navýšení neinvestičního příspěvku na 
základě smlouvy o závazku veřejné služby a 
vyrovnávací platbě za jeho výkon takto:

č. smlouvy 02785/2015/SOC, dodatek č. 1 02785/2015/D1/2015/SOC 
Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním 
postižením, příspěvková organizace             
  o  180 tis. Kč

č. smlouvy 02816/2015/SOC Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková 
organizace                                   
                      o  845 tis. Kč

09817/RM1418/133          .....             86

5) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
3) a úpravu závazného ukazatele dle bodu 4) tohoto 
usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.08.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro