Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 09:58:19
bod č. 87. - Zpráva o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava v 1. pololetí 2018
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09816/RM1418/133          .....             86

1) bere na vědomí
Zprávu o čerpání finančních prostředků z Fondu pro 
rozvoj Městské nemocnice Ostrava v 1. pololetí 2018 dle 
důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 předloženého 
materiálu

09816/RM1418/133          .....             86

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi

předložit Zprávu o čerpání finančních prostředků z 
Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava v 1. pololetí 2018 na 
vědomí zastupitelstvu města

Zodpovídá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 19.09.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro