Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 09:57:48
bod č. 29. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na zajištění a realizaci socializačně-vzdělávacích pobytových akcí a vzdělávacích seminářů/besed (ev. č. 3462/2017/SVZ/VZKÚ)
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09815/RM1418/133          .....             86

1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na zajištění a 
realizaci socializačně-vzdělávacích pobytových akcí 
a vzdělávacích seminářů/besed (ev. č. 
3462/2017/SVZ/VZKÚ) mezi Statutárním městem Ostrava, IČO 
00845451, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 
30 Ostrava a Centrem sociálních služeb Ostrava, o.p.s., IČO 
28659392, se sídlem Jahnova 867/12, Mariánské Hory, 709 00 
Ostrava

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro