Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 09:57:13
bod č. 4. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, do Francie (Štrasburk) ve dnech 02.­04.07.2018
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09814/RM1418/133          .....             30

1) projednala
zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala 
Mariánka, náměstka primátora, do Francie 
(Štrasburk) ve dnech 02.-04.07.2018


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro