Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 09:51:29
bod č. 24.VZ - Veřejná zakázka "Průzkum veřejného mínění: Tramvajová trať Poruba - Pustkovec", poř. č. 198/2018
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09803/RM1418/133          .....             01

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na realizaci průzkumu veřejného 
mínění k záměru výstavby tramvajové trati v 
městském obvodě Ostrava – Poruba a v městském obvodě 
Ostrava – Pustkovec dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu se společností:

STEM/MARK, a.s.

se sídlem: Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8

IČO: 61859591

za cenu nejvýše přípustnou 466 500,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro