Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 09:47:30
bod č. 13. - Přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na financování uznatelných nákladů spojených s pořízením 1 ks dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09797/RM1418/133          .....             01

1) rozhodla
o přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje na financování uznatelných 
nákladů spojených s pořízením 1 ks 
dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 
statutárního města Ostravy ve výši 225 tis. Kč


09797/RM1418/133          .....             01

2) rozhodla
na straně příjemce o uzavření smlouvy o poskytnutí 
účelové investiční dotace mezi statutárním 
městem Ostrava a poskytovatelem Moravskoslezským krajem, 28. 
října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu 


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro