Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 09:45:36
bod č. 90. - Zpráva o průběhu likvidace státního podniku Čistírny a prádelny, státní podnik "v likvidaci" k 31. 7. 2018
(Poznámka: Předkládá: JUDr. Helena Strachotová, likvidátorka státního podniku)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09796/RM1418/133          .....             44

1) bere na vědomí
zprávu o průběhu likvidace státního podniku 
Čistírny a prádelny, státní podnik "v 
likvidaci", se sídlem Matiční 730/3, Ostrava-Moravská 
Ostrava, IČO: 00097365, k 31. 7. 2018 


Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro