Zasedání č. 201824 - 133. schůze rady města Dne 21.08.2018 09:44:20
bod č. 47. - Souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z kapitoly 313 ­ MPSV státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb
(Poznámka: Předkládá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09794/RM1418/133          .....             50

1) souhlasí
s podáním žádosti městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky o dotaci v rámci Programu 
na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 
2019 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního 
rozpočtu prostřednictvím souhrnné žádosti 
statutárního města Ostravy


09794/RM1418/133          .....             50

2) žádá
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

o zajištění veškerých úkonů 
potřebných pro podání souhrnné žádosti 
statutárním městem Ostrava v souladu s 
vyhlášenými Podmínkami dotačního programu na 
podporu poskytování sociálních služeb a způsobu 
rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV 
státního rozpočtu pro rok 2019

Zodpovídá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Termín: 15.11.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 8 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Nepřítomen
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro