Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 11:57:15
bod č. 8.VZ - Veřejná zakázka "Nákup rotátorů", poř. č. 45/2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09491/RM1418/130          .....             84

1) vylučuje
z otevřeného řízení vyhlášeného k 
veřejné zakázce na nákup rotátorů z důvodů 
uvedených v předloženém materiálu účastníka, 
který podal svou nabídku pod poř. č. 1:KARDEX s.r.o.

Sídlo: Praha 1, Petrská 1136/12, PSČ 11000

IČO: 26192128

09491/RM1418/130          .....             84

2) rozhodla
o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu, za podmínky předložení 
dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli dle 
§ 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, na 
dodávku a montáž 6 ks rotátorů s účastníkem, 
který předložil svou nabídku pod poř. č. 2:


MEDIS INFO SECURITY, s.r.o.

Sídlo: Spodní 327/5, Bobrovníky, 748 01 Hlučín

IČO: 25393201


za cenu nejvýše přípustnou 6.600.000,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro