Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 11:47:13
bod č. 10.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice, Bartovice (monitoring)", poř. č. 112/2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09469/RM1418/130          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na zpracování monitoringu 
vlivu stavby - pasportizace dotčených objektů před realizací 
stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice a 
Bartovice“ v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu s:


Ing. Vladislav Obdržálek

Kujavy 126, 742 45 Kujavy

IČO: 43578471


za cenu nejvýše přípustnou 278.400,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro