Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 11:40:42
bod č. 82. - Návrh na prodej nemovitostí v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09456/RM1418/130          .....             08

1) souhlasí

s návrhem prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
nesvěřené městskému obvodu, a to pozemek parc. č. 332 zastavěná plocha a 
nádvoří jehož součástí je bytový dům č.p. 3030 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec 
Ostrava, a to jednotky vymezené ve smyslu zák. 72/1994Sb. K těmto jednotkám 
příslušející spoluvlastnické podíly na společných částech budovy. 
Bytová jednotka číslo:
3030/1, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 3517/321998, do vlastnictví XXXXXX XXXXX, 
nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní 
cenu 265.890,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3030/2, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5563/321998, do vlastnictví XXXXXXXX XXXXX, 
nar.: XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za 
kupní cenu 429.570,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 
předloženého materiálu
3030/3, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5741/321998, do vlastnictví XXXXXXXXX 
XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX 
za kupní cenu 442.480,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3030/4, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5327/321998, do SJM XXXXXX XXXXXXX, nar.: 
XXXXXXXX a XXXX XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX 
XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 414.820,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 
která je přílohou č. 2 předloženého materiálu
3030/5, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5378/321998, do vlastnictví XXX XXXXXXXXX, 
nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní 
cenu 418.900,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3030/7, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5516/321998, do vlastnictví XXXXXXX 
XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX 
za kupní cenu 429.940,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3030/8, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5480/321998, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX, 
nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní 
cenu 429.650,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3030/9, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5891/321998, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXX, 
nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní 
cenu 462.530,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3030/11, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5689/321998, do SJM XXXX XXXXXXXXXXXX nar.: 
XXXXXXXXX a XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX 
XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 489.590,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 
která je přílohou č. 1 předloženého materiálu
3030/12, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5736/321998, do vlastnictví XXXX XXXXXXXX, 
nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní 
cenu 490.385,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3030/14, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5589/321998, do SJM XXXX XXXXXX XXXXXXX 
XXXX., nar.: XXXXXXXX a XXXXX XXXXXXXXX nar.: XXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX 
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 462.915,00 Kč, dle vzoru kupní 
smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu
3030/15, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5748/321998, do vlastnictví XXXXXXXX 
XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem, XXXXXXX XXXX XXXX XXX XX za kupní cenu 
476.430,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého 
materiálu
3030/16 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5521/321998, do SJM XXXXXXXXX XXXXXXXXX, 
nar.: XXXXXXXXXX a XXXXXX XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, oba trvale bytem 
XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, 716 00 za kupní cenu 457.135,00 Kč, dle 
vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu
3030/17, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5973/321998, do SJM XXXXXX XXXXXX, nar.: 
XXXXXXXXX a XXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXX XXXXXXX 
XXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXX za kupní cenu 478.080,00 Kč, dle vzoru kupní 
smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu
3030/18, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 7210/321998, do SJM XXXXXX XXXX, nar.: 
XXXXXXXX a XXXXXXXXXX XXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX 
XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 583.225,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 
která je přílohou č. 1 předloženého materiálu
3030/19, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 3570/321998, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXXX, 
nar.: XXXXXXXX, trvale bytem XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX za 
kupní cenu 289.500,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3030/20 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5786/321998, do vlastnictví XXXXXXXX 
XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 
XXX za kupní cenu 493.260,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3030/21, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5756/321998, do vlastnictví XXXXXXXXX 
XXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX 
za kupní cenu 493.510,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1předloženého materiálu
3030/22, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5625/321998, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX, 
nar.: XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za 
kupní cenu 461.550,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3030/24, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5782/321998, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX, 
nar.: XXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX 
XXXXXXX za kupní cenu 462.205,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou 
č. 1 předloženého materiálu
3030/26 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5526/321998, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX 
za kupní cenu 461.610,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3030/27 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 7100/321998, do SJM XXXXXXX XXXXXXXXX, nar.: 
XXXXXXXX a XXXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX 
XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 587.825,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 
která je přílohou č. 2 předloženého materiálu
3030/28 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 3554/321998, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX, 
nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní 
cenu 287.540,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3030/29, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5798/321998, do vlastnictví XXXX XXXXXXXX, 
nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní 
cenu 492.555,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 
předloženého materiálu
3030/31 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5525/321998, do vlastnictví XXXXXXXXXX 
XXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXX XXXXXXX za kupní cenu 460.475,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je 
přílohou č. 1 předloženého materiálu
3030/32, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5583/321998, do vlastnictví XXXXX XXXXX, 
nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní 
cenu 465.405,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3030/33, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5838/321998, do vlastnictví XXXXX XXXXXX 
XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX 
XXX XXXXXXXX XXX XXX XX za kupní cenu 487.080,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 
která je přílohou č. 1 předloženého o materiálu
3030/34 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5715/321998, do SJM XXXXXXX XXXXXXXX, nar.: 
XXXXXXXXX a XXXXXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX 
XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 476.625,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 
která je přílohou č. 2 předloženého materiálu
3030/35 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5645/321998, do SJM XXXXXX XXXXXXXX, nar.: 
XXXXXXXXX a XXXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX 
XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 464.150,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 
která je přílohou č. 2 předloženého materiálu
3030/36 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 7132/321998, do vlastnictví XXXXXXXX 
XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX 
za kupní cenu 591.670,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3030/37, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 3587/321998, do vlastnictví XXXXXXX XXXXX, 
nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní 
cenu 289.220,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 
předloženého o materiálu
3030/38 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5730/321998, do spoluvlastnictví XXXXXXX 
XXXXX, nar.: XXXXXXXXX Xa XXXXXXX XXXXX, nar.. XXXXXXXX oba trvale bytem XXXXX 
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 487.900,00 Kč, dle vzoru kupní 
smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu
3030/39 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5688/321998, do vlastnictví XXXXXXX XXXXX, 
nar.: XXXXXXXXX trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní 
cenu 495.155,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3030/40 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5529/321998, do vlastnictví XXXXXXX XXXXX, 
nar.: XXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní 
cenu 481.570,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3030/41 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5601/321998, do vlastnictví XXXXXX 
XXXXXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 486.605,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která 
je přílohou č. 1předloženého o materiálu
3030/43 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5799/321998, do vlastnictví XXXX XXXXX 
XXXXXX, nar.: XXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX 
za kupní cenu 492.920,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3030/44 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5641/321998, do vlastnictví XXXX 
XXXXXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 484.955,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která 
je přílohou č. 1 předloženého materiálu
3030/45 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 7134/321998, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX, 
nar. XXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX 
XXX XX předloženého  materiálu
3030/46, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 3652/321998, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX, 
nar.: XXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní 
cenu 295.870,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3030/47 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5548/321998, do vlastnictví XXXXXXXX 
XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 
XXX za kupní cenu 481.085,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3030/48 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5480/321998, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXX, 
nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní 
cenu 472.295,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 
předloženého materiálu
3030/49 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5422/321998, do vlastnictví XXXXX XXXXXX, 
nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní 
cenu 470.375,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3030/50 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5449/321998, do vlastnictví XXXXX 
XXXXXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 472.670,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která 
je přílohou č. 1 předloženého materiálu
3030/51 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5822/321998, do vlastnictví XXXXXX XXXXXX, 
nar.: XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za 
kupní cenu 493.265,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3030/52 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5616/321998, do vlastnictví XXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX 
za kupní cenu 477.555,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3030/53 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5554/321998, do vlastnictví XXXX XXXXXX, 
nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní 
cenu 473.495,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3030/54 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 7054/321998, do vlastnictví XXXXXXX 
XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 
XXX za kupní cenu 585.190,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého o materiálu
3030/102, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 2018/321998, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX, 
nar. XXXXXXXX, bytem XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXXXXXX za kupní 
cenu 151.350,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 
předloženého materiálu

09456/RM1418/130          .....             08

2) souhlasí

Návrh prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
nesvěřené městskému obvodu, a to pozemek parc. č. 287/2 zastavěná plocha a 
nádvoří jehož součástí je bytový dům č.p. 3031 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec 
Ostrava, a to jednotky vymezené ve smyslu zák. 72/1994Sb. K těmto jednotkám 
příslušející spoluvlastnické podíly na společných částech budovy.Bytová 
jednotka číslo:3031/2, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
domu a společných částech pozemku ve výši 5407/295311, do SJM XXXXXX XXXXXX, 
nar.: XXXXXXXXX a XXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX 
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 422.970,00 Kč, dle vzoru kupní 
smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu
3031/3, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5650/295311, do SJM XXXXXXX XXXXXXXXXX, 
nar.: XXXXXXXXX a XXXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX 
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 439.610,00 Kč, dle vzoru kupní 
smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu
3031/6 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5493/295311, do vlastnictví XXXXXXXX XXXXXX, 
nar.: XXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní 
cenu 423.970,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3031/7 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5491/295311, do spoluvlastnictví XXXXXXXXX 
XXXXX, nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX 
a XXXXXXX XXXXXXXX, nar.: 2.9.1977, trvale bytem XXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 423.810,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která 
je přílohou č. 2 předloženého materiálu
3031/8 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 3955/295311, do vlastnictví XXX XXXXXXXXX 
XXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXX za kupní 
cenu 300.930,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3031/9 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 7816/295311, do vlastnictví XXXXXXX 
XXXXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 665.785,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která 
je přílohou č. 1 předloženého materiálu
3031/10 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5544/295311, do SJM XXXXXXXXX XXXXXXX, nar.: 
XXXXXXXXX a XXXXXX XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX 
XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 477.430,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 
která je přílohou č. 2 předloženého materiálu
3031/11 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5642/295311, do vlastnictví XXXXXXX 
XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 
XXX za kupní cenu 487.475,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3031/12 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5460/295311, do vlastnictví XXX XXXXX 
XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX 
za kupní cenu 472.915,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3031/13 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5528/295311, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXX, 
nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní 
cenu 478.555,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3031/14 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5577/295311, do vlastnictví XXXXXX XXXXXX, 
nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní 
cenu 484.355,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 
předloženého materiálu
3031/15 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5510/295311, do vlastnictví XXXXXX 
XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 
XXX za kupní cenu 480.025,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3031/16 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 3886/295311, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXX, 
nar.: XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za 
kupní cenu 333.865,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3031/17 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 7760/295311, do SJM XXXX XXXXXXX XXXXX, 
nar.: XXXXXXXX a XXXX XXXXXXX XXXXXXXX nar.: XXXXX1975, oba trvale bytem XXXXX 
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 669.875,00 Kč, dle vzoru kupní 
smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu
3031/18 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5811/295311, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXX, 
nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní 
cenu 491.650,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3031/19 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5672/295311, do vlastnictví XXXX XXXXXX 
XXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX 
za kupní cenu 490.025,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 
předloženého o materiálu
3031/20 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5569/295311, do vlastnictví XXXXXXX 
XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 
XXX za kupní cenu 482.180,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3031/21 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5618/295311, do XXXX XXXXXXX XXXXXXXX, nar.: 
XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX Les za kupní cenu 
486.205,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého 
materiálu
3031/22 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5804/295311, do vlastnictví XXXX XXXXXXXX, 
nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní 
cenu 500.650,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto 
materiálu
3031/23 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5856/295311, do spoluvlastnictví XXXX XXXXXX 
XXXXXX, nar.: XXXXXXXXX a XXX XXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem 
XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 496.385,00 Kč, dle vzoru 
kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého to materiálu
3031/24 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 4009/295311, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX, 
nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní 
cenu 331.970,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3031/25 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 7890/295311, do vlastnictví XXXX XXXXX 
XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 
XXX za kupní cenu 675.750,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3031/26 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5747/295311, do vlastnictví XXXXXX 
XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 
XXX za kupní cenu 492.510,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3031/27 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5749/295311, do spoluvlastnictví XXXX XXXXXX 
XXXXX, nar.: XXXXXXXXX a XXXXX XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem 
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX za kupní cenu 422.970,00 
Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu
3031/28 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5630/295311, do vlastnictví XXXXXX 
XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 
XXX za kupní cenu 482.940,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3031/29 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5676/295311, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXX, 
nar.: XXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní 
cenu 486.710,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 
předloženého materiálu
3031/30 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5900/295311, do vlastnictví XXXXXX 
XXXXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX 
XXX za kupní cenu 504.385,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
2 předloženého materiálu
3031/31 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5804/295311, do SJM XXXXXXX XXXXXXXXXXX, 
nar.: XXXXXXXXX a XXXXXX XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX 
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 496.165,00 Kč, dle vzoru kupní 
smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu
3031/32 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 4091/295311, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXXX, 
nar.: XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za 
kupní cenu 348.290,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3031/33 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 7876/295311, do SJM XXXX XXXXXXXXX, nar.: 
XXXXXXXXX a XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX 
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 676.735,00 Kč, dle vzoru kupní 
smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu
3031/34 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5700/295311, do vlastnictví XXXX XXXXXXX, 
nar.: XXXXXXXXXX trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní 
cenu 490.690,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 
předloženého materiálu
3031/35 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5744/295311, do SJM XXXXXX XXXX, nar.: 
XXXXXXXXXX a XXXX XXXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX 
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 496.145,00 Kč, dle vzoru kupní 
smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu
3031/36 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5548/295311, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXX, 
nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX za kupní cenu 
483.395,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 předloženého 
materiálu
3031/37 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5573/295311, do SJM XXXXXX XXXXXX, nar.: 
XXXXXXXXXX a XXXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXX 
XXXXX XXXXXXXXXXX za kupní cenu 485.380,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která 
je přílohou č. 2 předloženého materiálu
3031/38, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5753/295311, do vlastnictví XXXXXX XXXXXX, 
nar.: XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za 
kupní cenu 499.315,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 
předloženého materiálu
3031/39 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5673/295311, do vlastnictví XXXXX XXXXXX 
XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX 
XXXXXXX a kupní cenu 493.880,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou 
č. 1 předloženého materiálu
3031/40 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 4095/295311, do vlastnictví XXXXX XXXXXXXX, 
nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní 
cenu 343.555,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3031/41, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 7888/295311, do vlastnictví XXXXXX XXXXXX, 
nar.: XXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní 
cenu 676.880,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 
předloženého materiálu
3031/42 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5582/295311, do SJM XXXXXXXXXX XXXXX, nar.: 
XXXXXXXX a XXXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX 
XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 480.870,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 
která je přílohou č. 2 předloženého materiálu
3031/43 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5531/295311, do SJM XXXXXX XXXXXX, nar.: 
XXXXXXXXX a XXXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX 
XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 472.580,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 
která je přílohou č. 2 předloženého materiálu
3031/44 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5460/295311, do vlastnictví XXXXXX XXXXXXXX, 
nar.: XXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXXXXXX 
za kupní cenu 422.970,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3031/45 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5441/295311, do SJM XXXX XXXXXXX, nar.: 
XXXXXXXX a XXXXX XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXX 
XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 471.885,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, 
která je přílohou č. 2 předloženého materiálu
3031/46 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5527/295311, do SJM XXXXXXXXX XXXXXXX, nar.: 
XXXXXXXXX a XXXXXXXX XXXXXXXXX, nar.: 9.11.1940, oba trvale bytem XXXXX 
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 475.240,00 Kč, dle vzoru kupní 
smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu
3031/47 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 5533/295311, do SJM XXXXXXXXX XXXXXXXXX, 
nar.: XXXXXXXXX a XXXX XXXXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX 
XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 475.750,00 Kč, dle vzoru kupní 
smlouvy, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu
3031/48 spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a 
společných částech pozemku ve výši 3969/295311, do vlastnictví XXXXX XXXXXXX, 
nar.: XXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní 
cenu 335.880,00 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, která je přílohou č. 
1 předloženého materiálu

09456/RM1418/130          .....             08

3) souhlasí

s návrhem prodat věci nemovité ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
nesvěřené městskému obvodu, a to pozemek parc. č. 126/7 zastavěná plocha a 
nádvoří jehož součástí je bytový dům č.p. 3035 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec 
Ostrava, a to bytové jednotky vymezené ve smyslu zák. 72/1994Sb. K těmto 
jednotkám příslušející spoluvlastnické podíly na společných částech budovy.
3035/2 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných 
částech pozemku ve výši 10125/212626, do SJM XXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX a 
XXXX XXXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 844.136,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který 
je přílohou č. 2 předloženého materiálu
3035/4 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných 
částech pozemku ve výši 8100/212626, do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXXX, nar.: 
XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX za 
kupní cenu 704.824,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 
1 předloženého materiálu
3035/6 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných 
částech pozemku ve výši 9449/212626, do vlastnictví XXXX XXXXX XXXXXXXXX, nar.: 
XXXXXXXXX a XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX 
XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX, za kupní cenu 809.810,80 Kč dle vzoru 
kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu
3035/7 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných 
částech pozemku ve výši 3590 /212626, do vlastnictví XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, 
nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXX za 
kupní cenu 300.123,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 
předloženého o materiálu
3035/10 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných 
částech pozemku ve výši 8525/212626, do SJM XXXX XXXXX XXXXXX, nar.: XXXXXXXXX 
a XXXX XXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 752.415,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který 
je přílohou č. 2 předloženého  materiálu
3035/11 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných 
částech pozemku ve výši 9895/212626, do spoluvlastnictví XXXXXXX XXXXXXXX, 
nar.: XXXXXXXX a XXXX XXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, obě trvale bytem XXXXX 
XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 849.086,80 Kč dle vzoru kupní 
smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu
3035/15 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných 
částech pozemku ve výši 3527/212626, do vlastnictví XXXXXX XXXX XXXX, nar.: 
XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 
760.295,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 
materiálu
3035/16 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných 
částech pozemku ve výši 8626/212626, do vlastnictví XXXX XXX XXXX XXX, nar.: 
XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 
846.986,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 
materiálu
3035/19 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných 
částech pozemku ve výši 9860/212626, do vlastnictví XXXXXX XXXXX, nar.: 
XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 
549.328,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1předloženého  
materiálu
3035/20 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných 
částech pozemku ve výši 9869/212626, do SMJ XXXXX XXXXXXX, nar.: XXXXXXXX a 
XXXXXX XXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 849.855,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který 
je přílohou č. 2 předloženého materiálu
3035/21 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných 
částech pozemku ve výši 9547/212626 do vlastnictví XXXXXXX XXXXXXXXXX nar.: 
XXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 
799.684,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 
materiálu
3035/25 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a společných 
částech pozemku ve výši 12044/212626, do vlastnictví XXXXX XXXXX XXXXXX 
XXXXXXXXXXX XXXX., nar.: XXXXXXXX a XXXX XXXX XXXXXXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX, 
oba trvale bytem XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX za kupní cenu 
1.046.344,80  Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 
materiálu

09456/RM1418/130          .....             08

4) doporučuje

zastupitelstvu města změnit text v usnesení č. 2099/ZM1418/32 zastupitelstva 
města ze dne 31. 1. 2018, kterým rozhodla o prodeji bytových jednotek, a to: V 
bodě 6), kdy text ?3034/15, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický 
podíl na pozemku oba ve výši 7149/121257, do podílového spoluvlastnictví XXXX 
XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX., nar.: XXXXXXXXX a XXXXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXX, 
oba trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 
616.452,80 Kč, dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 
materiálu?nahrazuje textem?3034/15, podíl na společných částech domu a 
spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 7149/121257, do podílového 
spoluvlastnictví XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXX (ve výši 2/3) a 
XXXXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXX (ve výši 1/3), oba trvale bytem XXXXX 
XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 616.452,80 Kč, dle vzoru 
kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu? dle důvodové 
zprávy
a
V bodě 5), kdy text ?3035/9, podíl na společných částech domu a spoluvlastnický 
podíl na pozemku oba ve výši 6260/212626, do vlastnictví XXXXXXXX XXXXXXXX, 
nar.: XX.X.XXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXX zakupní 
cenu 541.653.80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 předloženého 
materiálu?nahrazuje textem?3035/9, podíl na společných částech domu a 
spoluvlastnický podíl na pozemku oba ve výši 6260/212626, do vlastnictví XXX. 
XXXXXXX XXXXXXXX, nar.: XXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXX XXXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX XXX za kupní cenu 541.653,80 Kč dle vzoru kupní smlouvy, který 
je přílohou č. 1 předloženého materiálu? dle důvodové zprávy

09456/RM1418/130          .....             08

5) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh prodat nemovitosti dle bodů 1) - 4) tohoto 
usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí


 


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 20.06.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro