Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 11:39:35
bod č. 72. - Návrh na uzavření dodatků k nájemním smlouvám
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09453/RM1418/130          .....             08

1) rozhodla
na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 2 k 
nájemní smlouvě ev. č. 2206/2005/MJ ze dne 20.12.2005, ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 8. 9. 2010


se Společností pro využití letiště Ostrava-Mošnov, 
a. s., se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov, IČO 607 92 914


dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

09453/RM1418/130          .....             08

2) rozhodla
 


na straně pronajímatele uzavřít dodatek č. 2 k 
nájemní smlouvě ev. č. 2208/2005/MJ ze dne 20.12.2005, ve 
znění dodatku č. 1 ze dne 30. 3. 2007


se Společností pro využití letiště Ostrava-Mošnov, 
a. s., se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov, IČO 607 92 914


dle přílohy č.4 předloženého materiálu


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro