Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 10:48:09
bod č. 21. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty RNDr. Jiřiny Kábrtové, ředitelky Ostravského muzea, p.o., do Maďarska (Herend) ve dnech 20.-24.06.2018
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09393/RM1418/130          .....             01

1) schvaluje
zahraniční pracovní cestu RNDr. Jiřiny Kábrtové, 
ředitelky Ostravského muzea, p.o., do Maďarska (Herend) za účelem 
instalace a zahájení výstavy

09393/RM1418/130          .....             01

2) ukládá
ředitelce Ostravského muzea, p.o.

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční 
pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: RNDr. Jiřina Kábrtová, ředitelka Ostravského muzea, p.o.
Termín: 17.07.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro