Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 10:47:42
bod č. 23. - Návrh na uzavření Dohody o zpracování osobních údajů z městského integrovaného kamerového systému SMO se společností OVANET a.s.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09392/RM1418/130          .....             25

1) rozhodla
o uzavření Dohody o zpracování osobních 
údajů z městského integrovaného kamerového 
systému SMO mezi statutárním městem Ostrava se 
sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 
00845451 a společností OVANET a.s., se sídlem Hájkova 
1100/13, 702 00 Ostrava, IČO: 25857568 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro