Zasedání č. 201819 - 130. schůze rady města Dne 12.06.2018 10:44:34
bod č. 22. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty pana Marka Pokorného, ředitele příspěvkové organizace PLATO Ostrava, do Velké Británie (Glasgow) ve dnech 19.-23.4.2018
(Poznámka: Předkládá: Marek Pokorný, ředitel p.o. PLATO Ostrava)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09386/RM1418/130          .....             42

1) projednala
zprávu ze zahraniční pracovní  cesty pana Marka 
Pokorného, ředitele příspěvkové organizace PLATO Ostrava, 
do Velké Británie (Glasgow) ve dnech 19.-23.4.2018


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro