Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:29:52
bod č. 16.VZ - Návrh rozhodnutí o výběru dodavatele kancelářských potřeb a papíru pro statutární město Ostrava, právnické osoby zřízené a založené statutárním městem Ostrava, popřípadě městskými obvody
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09050/RM1418/125          .....             84

1) rozhodla
na základě zpráv o hodnocení nabídek o 
výběru dodavatele a o uzavření rámcových dohod na 
dodávku kancelářských potřeb a papíru pro resort 
statutárního města Ostrava, za podmínky předložení 
dokladů a zjištění údajů o skutečném majiteli dle 
§ 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, a to

- pro část 1. veřejné zakázky - Kancelářské 
potřeby s účastníkem ASTRA kancelářské potřeby 
s.r.o., se sídlem: Kosmonautů 670/88, 734 01 Karviná - 
Ráj, IČO: 27791661,

- pro část 2. veřejné zalázky - Papír s 
účastníkem OFFICE DEPOT s.r.o., se sídlem: 
Floriánova 2461, 253 01 Hostivice, IČO: 64942503

za jednotkové ceny dle uskutečněné elektronické aukce v 
zadávacím řízení


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro