Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:29:28
bod č. 13.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce hygienických zařízení v levém křídle budovy Nové radnice", poř. č. 31/2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09049/RM1418/125          .....             84

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na realizaci stavby "Rekonstrukce 
hygienických zařízení v levém křídle budovy 
Nové radnice" v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 
společností:

JVAgro Morava s.r.o.

se sídlem: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm

IČO: 26826411

ze cenu nejvýše přípustnou 4.443.062,33 Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro