Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:28:47
bod č. 3.VZ - provedení nového informačního a navigačního označení multifunkčních budov areálu Moravskoslezského inovačního centra a. s. v Ostravě Pustkovci
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09047/RM1418/125          .....             84

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
společnosti FACTORY velkoplošný tisk s.r.o., 
Šachetní 1275, 739 34 Šenov u Ostravy, IČO: 41030192, za 
cenu 146 705,- Kč bez DPH

09047/RM1418/125          .....             84

2) zmocňuje
vedoucího odboru hospodářské správyk podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto 
usnesení

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 27.04.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro