Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:28:17
bod č. 73. - Návrh na prodej movitých věcí formou aukce
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09046/RM1418/125          .....             84

1) ruší
bod 1) svého usnesení č. 07902/RM1418/110 ze dne 28.11.2017, ve 
kterém rozhodla o prodeji použitých movitých věcí 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy formou aukce

09046/RM1418/125          .....             84

2) rozhodla
o prodeji použitých movitých věcí ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy formou aukce, takto:

a) speciální požární automobil AVIA A 31 K, RZV OVA 
95-48, VIN 83-03436/83, rok výroby 1983, pořizovací hodnota 
1.470.320,- Kč, zůstatková hodnota 1,- Kč, i. č. 67786

b) speciální požární automobil AVIA A 30 DV9 12, 
RZV OVA 47-85, VIN 79-02121/79, rok výroby 1979, pořizovací 
hodnota 1.469 085,- Kč, zůstatková hodnota 1,- Kč, i. č. 67782

c) speciální požární automobil AVIA A 31.1K DA 12, 
RZV OVB 50-71, VIN TNAA31KJ012706/88, rok výroby 1988, pořizovací 
hodnota 1.493 464,- Kč, zůstatková hodnota 1,- Kč, i. č. 97769

d) speciální požární automobil AVIA A 31.1K DA 12, 
RZV OVB 73-48, VIN TNAA31KL008528/90, rok výroby 1990, pořizovací 
hodnota 1.475.822,- Kč, zůstatková hodnota 1,- Kč, i. č. 67779

e) speciální požární automobil AVIA A 30 DV6 12, 
RZV OVA 47-84, VIN 79-02090/79, rok výroby 1979, pořizovací 
hodnota 1.470.020,- Kč, zůstatková hodnota 1,- Kč, i. č. 67781

f) speciální požární automobil AVIA A 31K DA 12, 
RZV OVB 62-09, VIN 83-06446/83, rok výroby 1983, pořizovací 
hodnota 1.470.102,- Kč, zůstatková hodnota 1,- Kč, i. č. 67783

g) speciální požární automobil AVIA A 31.1K DA 12, 
RZV OVB 74-73, VIN TNAA31KL009237/90, rok výroby 1990, pořizovací 
hodnota 1.476.829,- Kč, zůstatková hodnota 1,- Kč, i. č. 67777

h) speciální požární automobil AVIA A 30.DV9 12, 
RZV OVA 80-36, VIN 81-04895/81, rok výroby 1981, pořizovací 
hodnota 1.473.001,- Kč, zůstatková hodnota 1,- Kč, i. č. 67784


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro