Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:26:34
bod č. 6. - Memorandum o spolupráci mezi statutárním městem Ostrava - městským obvodem Poruba a Fondem dalšího vzdělávání - předchozí souhlas rady města
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09043/RM1418/125          .....             36

1) souhlasí
s uzavřením Memoranda o spolupráci mezi statutárním 
městem Ostrava - městským obvodem Poruba a Fondem dalšího 
vzdělávání - státní 
příspěvková organizace, se sídlem Na Maninách 
876/7, 170 00 Praha 7, IČO:00405698, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro