Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:20:54
bod č. 81. - Úpravy rozpočtu r. 2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09039/RM1418/125          .....             07

1) rozhodla
o poskytnutí finančních prostředků městskému obvodu

a) Mariánské Hory a Hulváky ve výši 400 
tis.Kč na dofinancování akce "Rekonstrukce bytového 
domu Bílá 1975/2, Ostrava-Mariánské Hory"

b) Vítkovice ve výši 12 228 tis.Kč na akci 
"Revitalizace bytových domů Syllabova 26,28,30,32,34"

c) Radvanice a Bartovice ve výši 1 800 tis.Kč na akce 
"Chodník podél ul. Těšínské - 
úsek Nad Obcí - Újezdní" a "Údržba 
autobusových nástupišť"

d) Poruba ve výši 4 250 tis.Kč na výkupy 
nemovitostí v lokalitě Zámeckého parku v Ostravě-Porubě

e) Slezská Ostrava ve výši 648 tis.Kč na 
zpracování projektových dokumentací včetně 
inženýrské činnosti akce "Regenerace sídliště 
Mírová 1. etapa"


09039/RM1418/125          .....             07

2) schvaluje
závazný ukazatel - investiční příspěvek na rok 2018 
organizaci Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, 
příspěvková organizace, IČO 70631832, na základě smlouvy o 
závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho 
výkon č. 02823/2015/SOC, ve výši 605 tis.Kč, 
účelově určený na náklady spojené se 
zpracováním projektové dokumentace a průzkumných 
prací - rekonstrukce střech domova s časovou použitelností od 
1.5.2018 do 31.12.2018

09039/RM1418/125          .....             07

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

z v y š u j í


- nedaňové příjmy

na § 3522, pol. 2229, ORJ 170, ÚZ 1070, org. 4241 o 1 972 tis.Kč 
(C.5.)


- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

(A.1.) na pol. 4116, org. 86000000, ÚZ 109517018 o 1 585 tis.Kč

                             ÚZ 109117017 o 
280 tis.Kč

(A.2.) na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 104513013 o 906 tis.Kč

                        ÚZ 104113013 o 107 
tis.Kč 


- neinvestiční přijaté transfery od krajů

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 13307 o 190 tis.Kč (A.3.)


- investiční přijaté transfery od krajů

na pol. 4222, ORJ 120, ÚZ 212 o 2 200 tis.Kč (A.4.)


- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - 
příjmy

na § 6330, pol. 4137, ORJ 120, org. 603 o 755 tis.Kč (E.1.)

                                 o 684 tis.Kč 
(E.2.)


- běžné výdaje

(A.1.) na ORJ 300, § 3639, org. 107000000, ÚZ 109517018, pol. 5175 
o 85 tis.Kč

                                    
ÚZ 109117017, pol. 5175 o 15 tis.Kč

     na ORJ 130, § 3639, org. 107000000, ÚZ 109517018, pol. 
5173 o 43 tis.Kč

                                    
ÚZ 109117017, pol. 5173 o 8 tis.Kč  

     na ORJ 135, § 6171, org. 107000000, ÚZ 109517018, pol. 
5011 o 1 087 tis.Kč

                                        
         pol. 5031 o 272 tis.Kč

                                        
         pol. 5032 o 98 tis.Kč

                                    
ÚZ 109117017, pol. 5011 o 192 tis.Kč

                                        
         pol. 5031 o 48 tis.Kč

                                        
         pol. 5032 o 17 tis.Kč 

na § 6171, pol. 5169, ORJ 132, org. 8940 o 1 900 tis.Kč (B.1.)

na § 6171, pol. 5021, ORJ 300 o 11 tis.Kč (C.1.)

(C.3.) na ORJ 230, § 2219, pol. 5169, org. 3247 o 400 tis.Kč

                      pol. 5171, org. 3247 o 3 600 tis.Kč

na § 6211, pol. 5132, ORJ 290 o 5 tis.Kč (C.6.)

na § 3639, pol. 5909, ORJ 137 o 300 tis.Kč (C.7.)

(C.9.) na ORJ 121, pol. 5512, pol. 5171, ÚZ 1020 o 500 tis.Kč

                        pol. 5137, ÚZ 1020 o 273 
tis.Kč

                        pol. 5139, ÚZ 1020 o 227 
tis.Kč

(E.3.) na ORJ 135, § 6112, pol. 5023 o 360 tis.Kč

                      pol. 5032 o 40 tis.Kč

                § 6171, pol. 5011 o 2 290 tis.Kč

                      pol. 5031 o 570 tis.Kč

                      pol. 5032 o 190 tis.Kč

                      pol. 5011, ÚZ 90002 o 110 
tis.Kč

                      pol. 5031, ÚZ 90002 o 30 
tis.Kč

                      pol. 5032, ÚZ 90002 o 10 
tis.Kč

(C.10.) na ORJ 130, § 3639, pol. 5173, org. 90000000, ÚZ 112500000 
o 22 tis.Kč

                                        
    ÚZ 112103639 o 4 tis.Kč

(C.13.) na ORJ 135, § 6171, org. 106000000, ÚZ 111500000, pol. 5011 
o 120 tis.Kč

                                        
          pol. 5031 o 30 tis.Kč

                                        
          pol. 5032 o 11 tis.Kč

                                     
ÚZ 111100000, pol. 5011 o 22 tis.Kč

                                        
          pol. 5031 o 5 tis.Kč

                                        
          pol. 5032 o 2 tis.Kč

         ORJ 130, § 3719, pol. 5173, org. 106000000, ÚZ 
111500000 o 11 tis.Kč

                                        
     ÚZ 111100000 o 2 tis.Kč

na § 3419, pol. 5164, ORJ 161 o 13 tis.Kč (C.14.)

(C.17.) na ORJ 135, § 6171, org. 91000000, ÚZ 109517018, pol. 5011 
o 876 tis.Kč

                                        
        pol. 5031 o 219 tis.Kč

                                        
        pol. 5032 o 79 tis.Kč

                                    
ÚZ 109117017, pol. 5011 o 155 tis.Kč

                                        
         pol. 5031 o 39 tis.Kč

                                        
         pol. 5032 o 14 tis.Kč 

                 § 3639, pol. 5173, org. 91000000, 
ÚZ 109517018 o 17 tis.Kč

                                        
    ÚZ 109117017 o 3 tis.Kč 

(C.20.) na ORJ 130, § 6112, pol. 5139, org. 2400 o 30 tis.Kč

                                org. 2401 o 2 
tis.Kč

                                org. 2410 o 5 
tis.Kč

                                org. 2411 o 15 
tis.Kč

                                org. 2412 o 2 
tis.Kč

                                org. 2413 o 2 
tis.Kč

                                org. 2414 o 2 
tis.Kč

                                org 2415 o 10 
tis.Kč  

                                org. 2416 o 5 
tis.Kč

                 § 6171, pol. 5139, org. 2406 o 25 tis.Kč

                 § 6112, pol. 5176 o 50 tis.Kč

                 § 6171, pol. 5139, org. 6000 o 50 tis.Kč 
 


- kapitálové výdaje

na § 5522, pol. 6121, ORJ 230, ÚZ 212, org. 8127 o 2 200 tis.Kč 
(A.4.)

(C.3.) na ORJ 230, § 2221, pol. 6121, ÚZ 1080, org. 3202 o 10 431 
tis.Kč

                                       
org. 3195 o 2 500 tis.Kč

                § 2212, pol. 6121, ÚZ 1080, org. 
3209 o 616 tis.Kč

                § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7334 
o 300 tis.Kč 

                § 2221, pol. 6121, ÚZ 1080, org. 
3237 o 2 000 tis.Kč

        ORJ 137, § 3639, pol. 6130, ÚZ 95, org. 3212 o 151 
tis.Kč 

na § 3599, pol. 6909, ORJ 170, ÚZ 1070 o 1 972 tis.Kč (C.5.)

na § 2271, pol. 6122, ORJ 100 o 1 330 tis.Kč (C.8.)

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 920 tis.Kč (C.15.)


- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - 
výdaje

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 3500, org. 610 o 400 tis.Kč 
(C.2.)

                                  org. 607 o 
12 228 tis.Kč (C.3.)  

                                  org. 617 o 1 
800 tis.Kč (C.4.)

                  ORJ 120, org. 504, ÚZ 7608 o 977 
tis.Kč (C.11.)

                          org. 604, ÚZ 7608 o 5 
tis.Kč (C.11.)

                  ORJ 120, ÚZ 3500, org. 603 o 648 
tis.Kč (C.18.)

                                  org. 605 o 4 
250 tis.Kč (C.16.) 


- neinvestiční transfery

(A.2.) na ORJ 180, § 4350, pol 5336, ÚZ 104513013, org. 34 o 362 
tis.Kč

                § 4357, pol. 5336, ÚZ 104513013, 
org. 34 o 544 tis.Kč

                § 4350, pol. 5336, ÚZ 104113013, org 
34 o 43 tis.Kč

                § 4357, pol. 5336, ÚZ 104113013, 
org. 34 o 64 tis.Kč 

na § 3529, pol. 5336, OR 170, ÚZ 13307, org. 4245 o 190 tis.Kč 
(A.3.)


- investiční transfery

na § 2212, pol. 6342, ORJ 100, org. 3408 o 4 050 tis.Kč (C.12.)

(C.19.) na ORJ 180, § 4350, pol. 6351, org. 34 o 242 tis.Kč

                 § 4357, pol. 6351, org. 34 o 363 tis.Kč


z v y š u j e


- rozpočtová rezerva města

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 755 tis.Kč (E.1.)

                         o 684 tis.Kč (E.2.) 


- financování

na pol. 8115, ORJ 120 o 1 900 tis.Kč (B.1.) 

           ORJ 120, ÚZ 1020 o 1 000 tis.Kč (C.9.)   


s n i ž u j í


- běžné výdaje

na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 4 000 tis.Kč (C.3.)

na § 6211, pol. 5136, ORJ 290 o 5 tis.Kč (C.6.)

na § 3639, pol. 5164, ORJ 137 o 300 tis.Kč (C.7.)

(C.10.) na ORJ 300, § 3639, org. 90000000, ÚZ 112500000, pol. 5164 
o 1 tis.Kč 

                                        
         pol. 5169 o 7 tis.Kč

                                        
         pol. 5175 o 15 tis.Kč

                                     
ÚZ 112103639, pol.5169 o 1 tis.Kč

                                        
          pol. 5175 o 2 tis.Kč

(C.11.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5909, ÚZ 7608 o 805 tis.Kč

                                       o 
177 tis.Kč 

(C.13.) na ORJ 300, § 3719, pol. 5169, org. 106000000 o 190 tis.Kč

                                        
     o 13 tis.Kč

na § 3419, pol. 5139, ORJ 161 o 13 tis.Kč (C.14.)

na § 3745, pol. 5169, ORJ 190 o 920 tis.Kč (C.15.)

(C.20.) na ORJ 130, § 6112, pol 5194, org. 2400 o 30 tis.Kč

                               org. 2401 o 2 
tis.Kč

                               org. 2410 o 5 
tis.Kč

                               org. 2411 o 15 
tis.Kč 

                               org. 2412 o 2 
tis.Kč  

                               org. 2413 o 2 
tis.Kč

                               org. 2414 o 2 
tis.Kč

                               org. 2415 o 10 
tis.Kč

                               org. 2416 o 5 
tis.Kč

                § 6171, pol. 5194, org. 2406 o 25 tis.Kč

                § 6112, pol. 5167 o 50 tis.Kč

                § 6171, pol. 5139 o 50 tis.Kč 


- kapitálové výdaje

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230 o 400 tis.Kč (C.2.)

                         o 1 800 tis.Kč (C.4.) 

                  ORJ 230, ÚZ 1080 o 13 547 tis.Kč 
(C.3.)

(C.3.) na ORJ 230, § 2219, pol. 6121, ÚZ 95, org. 3212 o 151 tis.Kč

                § 2321, pol. 6121, ÚZ 95, org. 7307 
o 53 tis.Kč

                                     org. 
7039 o 247 tis.Kč 

                § 6409, pol. 6909, ÚZ 1080 o 2 000 
tis.Kč

                § 3612, pol. 6121, org. 1017 o 12 228 
tis.Kč

na § 2212, pol. 6121, ORJ 100, org. 3093 o 1 330 tis.Kč (C.8.)

na § 3639, pol. 6130, ORJ 137, org. 8323 o 4 250 tis.Kč (C.16.)

na § 6409, pol. 6909, ORJ 230, org. 8064 o 648 tis.Kč (C.18.)

                                  o 605 tis.Kč 
(C.19.)


- investiční transfery

na § 2212, pol. 6359, ORJ 100, org. 3408 o 4 050 tis.Kč (C.12.)


s n i ž u j e


- účelová rezerva odboru strategického rozvoje

na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636, ORJ 300 o 11 tis.Kč (C.1.)


- rezerva odboru vnitřních věcí

(C.17.) na ORJ 260, § 3639, pol. 5901 o 1 382 tis.Kč

                               o 20 tis.Kč


- rozpočtová rezerva

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 3 600 tis.Kč (E.3.)


Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (C.2.)

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 610 o 400 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
"Rekonstrukce bytového domu Bílá 1975/2, 
Ostrava-Mariánské Hory"

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 1000003000000 o 400 tis.Kč


Městský obvod Radvanice a Bartovice (C.4.)

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 617 o 1 800 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
"Chodník podél ul. Těšínská - 
úsek Nad Obcí - Újezdní" a "Údržba 
autobusových nástupišť" na § 22xx, pol. 6xxx, 
ÚZ 3500, org. 1700024000000 o 1 800 tis.Kč


Městský obvod Ostrava-Jih (C.11.)

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 504 o 977 tis.Kč

                          org. 604 o 5 tis.Kč

- zvýší běžné výdaje

na § xxxx, pol. 5xxx, ÚZ 7608 o 977 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 7608 o 5 tis.Kč


Městský obvod Vítkovice (C.3.)

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 607 o 12 228 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
revitalizace bytových domů Syllabova 26,28,30,32,34

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxxxx, org. 187 o 12 228 tis.Kč


Městský obvod Slezská Ostrava (C.18.)

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 603 o 648 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
regenerace sídliště Mírová osada 1. etapa

na § xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 3500, org. 0310304000000 o 648 tis.Kč


Městský obvod Poruba (C.16.)

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 605 o 4 250 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na 
výkupy nemovitostí v lokalitě Zámeckého parku v 
Ostravě-Porubě

na § xxxx, pol. 61xx, ÚZ 3500, org. 0506121000000 o 4 250 tis.Kč


09039/RM1418/125          .....             07

4) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.04.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro