Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:20:28
bod č. 54. - Prodej podílových listů AKRO investiční společnosti a. s. nabytých po P.S.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09038/RM1418/125          .....             07

1) rozhodla

o prodeji 866 ks podílových listů AKRO akciového fondu nových ekonomik, 
otevřený podílový fond, ISIN CZ0008473378 emitenta AKRO investiční společnost 
a. s., nabytých po zůstaviteli XXXXX XXXXXXXXXX, posledně bytem XXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, zemř. dne XXXXXXXXXX, a o podání Žádosti o 
odkoupení podílových listů AKRO investiční společnosti, a. s., se sídlem Slunná 
25, 162 00 Praha 6, IČO: 49241699, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro