Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:19:26
bod č. 2. - Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů s Českou spořitelnou, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09036/RM1418/125          .....             07

1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o obhospodařování 
cenných papírů ze dne 27.03.2012, evidenční číslo 
1103/2012//OFR mezi Českou spořitelnou, a.s. Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 
140 00, IČO 45 24 47 82 a Statutárním městem Ostrava, 
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451, dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro