Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:18:51
bod č. 78. - Dodatek č. 1 ke smlouvě na webovou aplikaci zdravaOVA.cz se spol. OVANET, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09035/RM1418/125          .....             83

1) rozhodla
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na dodávku programového 
vybavení a poskytování služeb technické podpory 
provozu a rozvoje informačních systémů se společností 
OVANET a.s. se sídlem: Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava - 
Přívoz, IČO: 25857568, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro