Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:17:33
bod č. 18.VZ - Veřejná zakázka "PLATFORMA dočasného užívání", poř. č. 96/2018
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09032/RM1418/125          .....             38

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na zhotovení modelu 
provozování služby „dočasné 
užívání“ nemovitých věcí, resp. 
volných nebytových prostor a prostranství, která 
bude provozována na území statutárního města 
Ostravy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 
společností:

Kulturní centrum Cooltour Ostrava z. ú.

se sídlem: Macharova 302/13, 70200, Ostrava - Přívoz

IČO: 03849228

za cenu nejvýše přípustnou 1 860 160,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro