Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:15:12
bod č. 1. - Návrh Dodatků ke smlouvám o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09027/RM1418/125          .....             80

1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 1278/2006/KaB o zpětném 
odběru elektrozařízení se společností ASEKOL a.s. dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu

09027/RM1418/125          .....             80

2) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 1134/2006/KaB o zpětném 
odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a.s. dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro