Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:14:19
bod č. 8. - Návrh darovacích smluv uzavřených mezi statutárním městem Ostravou a příjemci podpory z projektu „Koruna ze vstupu"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09025/RM1418/125          .....             80

1) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 150 000,- Kč 
právnické osobě: The Kukang Rescue program, z. s., IČO: 05611717, 
se sídlem Vinohradská 208/14, 120 00 Praha 2, dle důvodové 
zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi 
Statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, 
jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve 
výši 150 000,- Kč pro účely projektu The Kukang Rescue 
Program - ochrana outloňů váhavých a boj proti 
ilegálnímu obchodu se zvířaty v Indonésii na 
Sumatře dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

09025/RM1418/125          .....             80

2) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč 
právnické osobě: Derbianus Conservation, z. s., IČO: 22858598, se 
sídlem Kamýcká 129, 165 00 Praha 6, dle důvodové 
zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi 
Statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, 
jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve 
výši 25 000,- Kč pro účely projektu Derbianus Conservation 
- záchrana kriticky ohrožené antilopy Derbyho v Senegalu dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu


09025/RM1418/125          .....             80

3) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 67 500,- Kč 
právnické osobě: Centre for Resources, Environment and Climate 
Change (CeREC), IČO: A-1140 (Registration number), se sídlem 26/17 Phung 
Chi Kien Street, Cau Giay District, Hanoi City, Vietnam dle důvodové 
zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi 
Statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, 
jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve 
výši 67 500,- Kč pro účely projektu TSNM projekt (Langur 
indočínský) - záchrana a výzkum kriticky 
ohroženého langura indočínského ve Vietnamu dle 
přílohy č. 4 předloženého materiálu

09025/RM1418/125          .....             80

4) doporučuje

zastupitelstvu města 
rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 67 500,- Kč fyzické osobě: XXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XX XX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX dle důvodové zprávy a uzavření 
darovací smlouvy mezi Statutárním městem Ostravou a uvedenou fyzickou osobou, 
jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 67 500,- Kč pro účely 
projektu Coffee and Primate Conversation - ochrana gibona stříbrného v oblasti 
Centrální Jáva v Indonésii dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

09025/RM1418/125          .....             80

5) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč 
právnické osobě: Global Wildlife Conservation, IČO: 26-2887967, 
PO Box 129, Austin, TX 78767-0129 USA, dle důvodové zprávy a 
uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem 
Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž předmětem je 
poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro 
účely projektu Saola Working Group (SWG) - ochrana Annamského 
pohoří na hranici Laosu a Vietnamu s cílem zachránit 
(nejen) saolu před vyhubením dle přílohy č. 6 předloženého 
materiálu

09025/RM1418/125          .....             80

6) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč 
právnické osobě: Chráníme mořské želvy z.s., 
IČO: 06608477, Velkoveská 81, 250 72 Předboj dle důvodové 
zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi 
Statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, 
jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve 
výši 25 000,- Kč pro účely programu 
Mořskéželvy.cz/Chráníme mořské želvy.cz - ochrana 
mořských želv v Indonésii na Borneu dle přílohy č. 7 
předloženého materiálu

09025/RM1418/125          .....             80

7) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč 
právnické osobě: Yayasan Ekosistem Lestari, IČO: AHU-4978.AH.O 
1.04.Tahun 2009, se sídlem Jl. K.H. Wahid Hasyim No 51/74; Medan Baru; 
Medan 20154; Sumatera Utara; Indonesia, dle důvodové zprávy a 
uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem 
Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž předmětem je 
poskytnutí finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro 
účely projektu Sumatran Orangutan Conservation Program (SOCP) - prevence 
vyhubení orangutana sumaterského a ochrany jeho 
přirozeného habitatu na Sumatře v Indonésii dle přílohy č. 
8 předloženého materiálu

09025/RM1418/125          .....             80

8) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč 
právnické osobě: Green-books.org z. s., IČO: 02389355, se 
sídlem Veleslavínská 150/44, PSČ 162 00, Praha 6, dle 
důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi 
Statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, 
jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve 
výši 25 000,- Kč pro účely projektu Green-books.org - 
poskytování dětských knih o zvířatech, 
rostlinách a přírodě v indonéském jazyce v 
Indonésii, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

09025/RM1418/125          .....             80

9) doporučuje

zastupitelstvu města
rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč fyzické osobě: XXXX XXXXXXX 
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXX 
XXXXXXX, dle důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním 
městem Ostravou a uvedenou fyzickou osobou, jejímž předmětem je poskytnutí 
finančního daru ve výši 25 000,- Kč pro účely projektu Reintrodukce a ochrana 
kriticky ohrožených ryb gudeí v Mexiku dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

09025/RM1418/125          .....             80

10) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o poskytnutí daru ve výši 25 000,- Kč 
právnické osobě: Zoo Leipzig GmbH, IČO: DE811745996, se 
sídlem Pfaffendorfer St. 29, 04105 Leipzig, Germany dle důvodové 
zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi 
Statutárním městem Ostravou a uvedenou právnickou osobou, 
jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve 
výši 25 000,- Kč pro účely projektu The Endangered Primate 
Rescue Center (EPRC) dle přílohy č. 11 předloženého 
materiálu

09025/RM1418/125          .....             80

11) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje financování

pol. 8115, ORJ 120 ............................... o 460 tis. Kč


- zvyšují neinvestiční transfery

§ 3741, pol. 5222 .................................. o 225 tis. Kč


- zvyšují peněžní dary do zahraničí

§ 3741, pol. 5531 .................................. o 235 tis. Kč


09025/RM1418/125          .....             80

12) rozhodla

o poskytnutí daru ve výši 10 000,- Kč fyzické osobě: XXXX XXXXX XXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XXX XX XXXX, dle důvodové 
zprávy a uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem Ostravou a uvedenou 
fyzickou osobou, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 10 
000,- Kč pro účely projektu Třídění odpadu v Kuta Male - redukce znečištění 
části národního parku Gunung Leuser dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

09025/RM1418/125          .....             80

13) rozhodla
o poskytnutí daru ve výši 15 000 Kč 
právnické osobě: Association Européenne Pour l’Etude 
et la Conservation des Lémuriens (AEECL), IČO: Volume LXXX)81)Folio 
no21, se sídlem Parc Zoologique et botanique de Mulhouse, 51 rue du 
jardin zoologique, 68100 Mulhouse, France, dle důvodové zprávy a 
uzavření darovací smlouvy mezi Statutárním městem 
Ostravou a uvedenou právnickou osobou, jejímž předmětem je 
poskytnutí finančního daru ve výši 15 000,- Kč pro 
účely projektu Projekt Sahamalaza - pravidelné aktivity AEECL 
týkající se ochrany lemura Sclaterova (Eulemur flavifrons) 
v národním parku Sahamalaza-Nosy Radama, dle přílohy č. 13 
předloženého materiálu

09025/RM1418/125          .....             80

14) rozhodla
o poskytnutí daru ve výši 15 000 Kč 
právnické osobě: Stichting The Vulture Conservation Foundation, 
IČO: 411157333, se sídlem Antoon van Hooffplein 1, 6816 SH Arnhem The 
Netherlands, dle důvodové zprávy a uzavření 
darovací smlouvy mezi Statutárním městem Ostravou a 
uvedenou právnickou osobou, jejímž předmětem je poskytnutí 
finančního daru ve výši 15 000,- Kč pro účely 
projektu Vulture Conservation - ochrana a obnova populací supů v Evropě 
včetně ochrany jejich přirozeného prostředí, dle přílohy 
č. 14 předloženého materiálu

09025/RM1418/125          .....             80

15) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

- zvyšuje financování

pol. 8115, ORJ 120 ............................ o 40 tis. Kč


- zvyšují peněžní dary do zahraničí

§ 3741, pol. 5531, ORJ 190 ............... o 30 tis. Kč


- zvyšují dary obyvatelstvu

§ 3741, pol. 5492, ORJ 190 ............... o 10 tis. Kč

09025/RM1418/125          .....             80

16) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
14) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.04.2018
09025/RM1418/125          .....             80

17) ukládá
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení 
návrhy dle bodů 1) - 10) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Termín: 23.05.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro