Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:13:18
bod č. 24.VZ - Soutěž o návrh "NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU KOSTELNÍ - BISKUPSKÁ V OSTRAVĚ", poř. č. 4/2018
(Poznámka: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09023/RM1418/125          .....             89

1) vylučuje
ze soutěže o návrh vyhlášené k 
řešení projektu "NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 
KOSTELNÍ - BISKUPSKÁ V OSTRAVĚ" z důvodů uvedených v 
protokolou o průběhu architektonické soutěže účastníky 
soutěže:

účastník č. 3

Ing. arch. Petr Sobotka

Vršovická 897/20, 101 00 Praha 10

IČO: 75359413


účastník č. 5

Ing. arch. Martin Cviček

Nové Dvory Vršavec 2522, 738 01 Frýdek Místek

IČO: 73762903


účastník č. 10

SKUTEK ARCHITECTURE

Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D. (návrh předložen společně s 
dalšími autory dle předloženého materiálu)

Kroftova 6, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČO: 70338957


účastník č. 13

OJECTUM s.r.o.

Ing. arch. Jana Schnappel Hamrová

Na Dionysce 1754, 160 00 Praha 6

IČO: 04143116


účastník č. 16

Ing. arch. Patrícia Kvasnicová (návrh předložen společně s 
dalšími autory dle předloženého materiálu)

Panská Dolina 52, 949 01 Nitra, Slovenská republika

IČO: 33480010


účastník č. 17

Ing. arch. Dávid Chaľ (návrh předložen společně s 
dalšími autory dle předloženého materiálu)

Miletičova 20, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 51006936


účastník č. 20

Ing. arch. Andrej Serafin (návrh předložen společně s 
dalšími autory dle předloženého materiálu)

Galvanistrasse 14 A3, 10587 Berlín, Německo

IČO: 43017568


účastník č. 22

Milan Chlápek (návrh předložen společně s dalšími 
autory dle předloženého materiálu)

Bratří Hlaviců 76, 755 01 Vsetín

IČO: 13632761


účastník č. 23

Ing. arch. Martin Neruda (návrh předložen společně s 
dalšími spoluautory dle předloženého materiálu)

U Pergamenky 454/9b, 170 00 Praha 7

IČO: 170 00 Praha 7


účastník č. 26

Ing. arch. Jan Kubát (návrh předložen společně s 
dalšími autory a spoluautory dle předloženého 
materiálu)

Štolbova 2094, 500 12 Hradec Králové 12

IČO: 87840456


účastník č. 29

Bc. Ondřej Blaha (návrh předložen společně s dalšími 
autory a spoluautory dle předloženého materiálu)

Lesní 2275, 75501 Vsetín

IČO: 05544092


účastník č. 32

STOPRO spol. s r.o.

Ing. arch. Petr Stojanov (návrh předložen společně s 
dalšími autory a spoluautory dle předloženého 
materiálu)

Radlická 37/901, 150 00 Praha 5

IČO: 48034614


účastník č. 35

Ing. arch. Jiří Huške (návrh předložen společně s 
dalšími autory a spoluautory dle předloženého 
materiálu)

Veveří 461/14, 602 00 Brno

IČO: 73934348


účastník č. 43

ArchiBIM studio s.r.o.

Ing. arch. et Ing. Jan Fridrich (návrh předložen společně s 
dalšími autory a spoluautory dle předloženého 
materiálu)

Jubilejní 302/41, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

IČO: 737923016


účastník č. 46

Ing. arch. Ondřej Vysloužil (návrh předložen společně s 
dalším autorem dle předloženého materiálu)

Tyršova 1761/14, 702 00 Ostrava

IČO: 3060755


09023/RM1418/125          .....             89

2) rozhodla
na základě stanoviska poroty uvedeného v protokolu o průběhu 
architektonické soutěže o výběru nejvhodnějšího 
návrhu a o pořadí soutěžních návrhů na 
oceněných místech k soutěži o návrh dle § 145 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, na řešení projektu 
"NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU KOSTELNÍ - BISKUPSKÁ V 
OSTRAVĚ", následovně:

1. cena - návrh na nejvýše oceněném místě

  účastník č. 39

  Ing. arch. Michal Palaščák 

  (návrh předložen společně s dalšími spoluautory dle 
předloženého materiálu)

  Lidická 9, 602 00 Brno

  IČO: 64311261

  cena - 500.000,- Kč

2. cena - neudělena

3. cena - účastník č. 42

  consequence forma s.r.o.

  Ing. arch. MArch. Jana Šipulová 

  (návrh předložen společně s dalšími autory a 
spoluautory dle předloženého materiálu)

  Botanická 59, 602 00 Brno

  IČO: 04849582

  cena - 200.000,- Kč

09023/RM1418/125          .....             89

3) rozhodla
na základě stanoviska poroty uvedeného v protokolu o průběhu 
architektonické soutěže na řešení projektu 
"NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU KOSTELNÍ - BISKUPSKÁ V 
OSTRAVĚ" o ocenění odměnami vybraných návrhů, 
které přinesly pozoruhodné dílčí podněty a 
řešení následovně:

oceněný návrh odměnou účastníka č. 32

STOPRO spol. s r.o.

Ing. arch. Petr Stojanov

(návrh předložen společně s dalšími spoluautory dle 
předloženého materiálu)

Radlická 37/901, 150 00 Praha 5

IČO: 48034614

odměna - 90.000,- Kč

oceněný návrh odměnou účastníka č. 9

PLATFORMA ARCHITEKTI s.r.o.

Ing. arch. David Průša

(návrh předložen společně s dalšími autory a spoluautory 
dle předloženého materiálu)

Česká 247/32, 602 00 Brno

IČO: 04359151

odměna - 70.000,00 Kč


oceněný návrh odměnou účastníka č. 5

Ing. arch. Martin Cviček

Nové Dvory - Vršavec 2522, 738 01 Frýdek - Místek

IČO: 73762903

odměna - 40.000,- Kč


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro