Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:03:26
bod č. 63. - Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti" v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09004/RM1418/125          .....             05

1) rozhodla
uzavřít "Smlouvu o zřízení věcného břemene - 
služebnosti" v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce vodovodu a 
kanalizace ul. Českobratrská" mezi povinným z věcného 
břemene:

H-DEVELOPMENT CZ, a.s.

Sídlo: Praha 2, Kateřinská 1476/38, PSČ 120 00

IČO: 28214293

a

oprávněným z věcného břemene:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 702 00

a

investorem stavby:

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava

IČO: 00845451

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro