Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:03:02
bod č. 62. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce VO oblast Mozartova - Březinova"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
09003/RM1418/125          .....             05

1) rozhodla
o uzavření "Smlouvy o zřízení služebnosti" v 
souvislosti se stavbou "Rekonstrukce VO oblast Mozartova - Březinova" 
mezi vlastníkem:

ČEZ Distribuce, a.s.

Sídlo: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 
Děčín

IČO: 24729035

a

oprávněným ze služebnosti:

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava

IČO: 00845451

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

09003/RM1418/125          .....             05

2) rozhodla
o uzavření "Smlouvy o zřízení služebnosti" v 
souvislosti se stavbou "Rekonstrukce VO oblast Mozartova - Březinova" 
mezi vlastníkem:

Stavební bytové družstvo Vítkovice

Sídlo: Daliborova 390/54, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČO: 00050806

a

oprávněným ze služebnosti:

statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 
Ostrava

IČO: 00845451

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro