Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:00:32
bod č. 69. - Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu(k. ú. Zábřeh nad Odrou), Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě (k. ú. Svinov)
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08998/RM1418/125          .....             08

1) rozhodla
na straně pronajímatele uzavřít Dohodu o skončení 
nájmu založeného nájemní smlouvou ev. č. 
1504/2006/MJ ze dne 27.07.2006

s

Českým kynologickým svazem ZKO Ostrava - Zábřeh - 194, 
pobočný spolek 

se sídlem: Dobrovského 874/29, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 661 809 70

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

08998/RM1418/125          .....             08

2) rozhodla
na straně nájemce uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu 
ev. č. 2815/2010/MJ ze dne 29.12.2010

s

MILNEA státní podnik v likvidaci

se sídlem: Praha 6, Řepy, Třanovského 622/11, PSČ 163 04

IČ: 00016187

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro