Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 11:00:01
bod č. 65. - Dohoda o dalším vypořádání ze směnné smlouvy ev.č. 3606/2017/MJ"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08997/RM1418/125          .....             08

1) rozhodla
o uzavření dohody o dalším vypořádání 
ze směnné smlouvy ev. č. 3606/2017/MJ, ev. č. DOD20170293 ze dne 
20.12.2017, se společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se 
sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 
61974757, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro