Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:59:15
bod č. 59. - Návrh na uzavření nájemních smluv k pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08995/RM1418/125          .....             08

1) rozhodla
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k 
pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to:

- části parc. č. 3380/16 - ostatní plocha, manipulační 
plocha o výměře 275,50 m2

- části parc. č. 3380/33 - ostatní plocha, manipulační 
plocha o výměře 62,25 m2

- části parc. č. 3380/34 - ostatní plocha, manipulační 
plocha o výměře 65,25 m2

s Karlem Berouskem, se sídlem Rožnovská 1125/20, 193 00, Praha 9 
- Horní Počernice, IČO: 695 30 033

za účelem umístění a provozování cirkusu v 
termínu od 14. 5. 2018 - 27. 5. 2018

za nájemné ve výši 650,- Kč/m2/rok, tj. 9.972,60 Kč 
celkem za celou dobu nájmu

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

08995/RM1418/125          .....             08

2) rozhodla
na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k 
pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to:

- části parc. č. 3380/16 - ostatní plocha, manipulační 
plocha, a to části A o výměře 225 m2, části B o 
výměře 200 m2, části C výměře 225 m2, části D o 
výměře 75 m2 a části E o výměře 400 m2

- části parc. č. 3380/33 - ostatní plocha, neplodná půda o 
výměře 100 m2

s Břetislavem Fucimanem, se sídlem Na Rybníčku 485/54, 746 01, 
Opava-Předměstí, IČO 883 29 551

za účelem umístění a provozování kolotočů v 
termínu od 18. 6. 2018 - 1. 7. 2018

za nájemné ve výši 650,- Kč/m2/rok, tj. 30.541,- Kč 
celkem za celou dobu nájmu

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro