Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:50:11
bod č. 41. - Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy do nájmu spol. Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08985/RM1418/125          .....             08

1) rozhodla
o předání vodohospodářského majetku 
statutárního města Ostrava v celkové pořizovací 
ceně 8.720.552,46 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 
05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 2000 ve znění pozdějších 
dodatků do nájmu společnosti Ostravské vodárny a 
kanalizace a.s.

I.Dokončená investiční akce statutárního města 
Ostrava v pořizovací ceně 7.520.152,46 Kč

- Kanalizace jednotná DN 300, DN 400, DN 600 celkové délky 
299,04 m včetně 17 kusů kanalizačních šachet DN 1000 na 
náměstí SNP v Ostravě - Zábřehu, uložená v 
pozemcích parc. č. 654/32, parc. č. 654/43, parc. č. 654/166 a parc. 
654/109, vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava. 
Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 142/17/VH/K ze 
dne 11. 12. 2017 a vybudována v rámci stavby "Rekonstrukce 
kanalizace na náměstí SNP", ORG 7307, v pořizovací 
ceně 7.520.152,46 Kč.

II. Dlouhodobý drobný hmotný majetek v celkové 
pořizovací ceně 1.200.400,00 Kč,

který statutární město Ostrava nabylo kupními 
smlouvami, a to:

- ev. č. 3542/2017/MJ/VZKÚ ze dne 3. 1. 2018 od spol. Sensus 
Česká republika, spol. s r.o.,

400 ks vodoměrů, č. dokladu 120164568, v pořizovací ceně 256.800,00 Kč

- ev. č. 3086/2017/MJ/VZKÚ ze dne 18. 10. 2017 od spol. Sensus 
Česká republika, spol. s r.o.,

410 ks vodoměrů, č. dokladu 120164667, v pořizovací ceně 724.000,00 Kč

- ev. č. 3543/2017/MJ/VZKÚ ze dne 3. 1. 2018 od spol Water Heat Systems, 
s.r.o.,

40 ks vodoměrů, č. dokladu 118100, v pořizovací ceně 219.600,00 Kč


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro