Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:47:54
bod č. 36. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Svinov a v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08980/RM1418/125          .....             08

1) nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc

- pozemek parc.č. 530/7 v k. ú. Svinov, obec Ostrava,

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
městskému obvodu Svinov 

08980/RM1418/125          .....             08

2) trvá
na svém usnesení č. 07375/RM1418/104 ze dne 03.10.2017,

ve kterém v bodě 4) nesouhlasila s návrhem na záměr města 
prodat

- pozemek parc. č. 808/6

- pozemek parc. č. 881/5

- pozemek parc. č. 886

vše v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeny 
městskému obvodu Ostrava-Jih

08980/RM1418/125          .....             08

3) nesouhlasí
s návrhem na záměr města prodat

- pozemek parc. č. 886 v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec 
Ostrava

ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený 
městskému obvodu Ostrava-Jih

08980/RM1418/125          .....             08

4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1), 2) 
a 3) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 23.05.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro