Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:44:32
bod č. 75. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 Partnerské smlouvy uzavřené pro projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II
(Poznámka: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08974/RM1418/125          .....             91

1) rozhodla
o uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o partnerství s 
finančním příspěvkem ze dne 02.06.2017, ev. č. 
1614/2017/ŠaS, mezi statutárním městem Ostrava a partnery 
v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke 
vzdělávání ve městě Ostrava II, dle přílohy č.1 
předloženého materiálu.


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro