Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:42:09
bod č. 26. - Žádost Národního divadla moravskoslezského, p. o., o rozšíření účelu použití již poskytnutého účelového příspěvku
(Poznámka: Předkládá: Nekvasil Jiří, ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o.)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08971/RM1418/125          .....             42

1) rozhodla
o rozšíření účelu použití již 
poskytnutého účelového příspěvku 
Národnímu divadlu moravskoslezskému, 
příspěvkové organizaci, ul. Čs. legií č. 148/14, 701 04 
Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 00100528, na 
pořízení elektroakustiky v Divadle Antonína Dvořáka 
o dorozumívací systém „Intercom“ za 
podmínek pro poskytnutí příspěvku uvedeného v 
příloze č. 3 a v důvodové zprávě předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro