Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:41:11
bod č. 24. - Návrh na prodloužení termínu použití poskytnutého příspěvku na odstranění havarijních závad na objektu Bauhaus organizaci PLATO Ostrava, p. o.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Marek Pokorný, ředitel PLATA Ostrava, p.o.)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08970/RM1418/125          .....             42

1) rozhodla
o prodloužení termínu použití do 30.04.2018 
poskytnutého účelového neinvestičního 
příspěvku na odstranění havarijních závad na 
objektu bývalého hobby-marketu Bauhaus organizaci PLATO Ostrava, 
příspěvková organizace, se sídlem Prokešovo 
nám. 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO: 71294538, dle důvodové 
zprávy a přílohy č. 3 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro