Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:39:21
bod č. 23. - Návrh na udělení souhlasu s prodejem přebytečných movitých věcí svěřených k hospodaření právnické osobě Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jan Žemla, ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o.)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08968/RM1418/125          .....             42

1) uděluje
předchozí souhlas s prodejem přebytečných movitých 
věcí ve vlastnictví statutárního města Ostravy, 
které byly předány k hospodaření právnické 
osobě Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvkové 
organizace, se sídlem ul. 28. října 124, 702 00 Ostrava, IČO: 
00373222, v pořizovací hodnotě 831.187,- Kč dle přílohy č. 1, a s 
uzavřením kupních smluv dle př. č. 3 - 10 a důvodové 
zprávy předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro