Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:37:52
bod č. 50. - Přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro Statutární město Ostrava k financování sociálních služeb v r. 2018 a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08965/RM1418/125          .....             86

1) rozhodla
- o přijetí účelové dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu na 
Podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2018 v 
celkové výši 9.508.000,- Kč dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu

- o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu na 
podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2018 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu mezi 
Moravskoslezským krajem, IČO: 70890692, se sídlem 28. 
října 117, Ostrava a Statutárním městem Ostrava, IČO: 
00845451, se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, Ostrava


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro