Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:37:20
bod č. 29. - Přijetí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje a souhlas s uzavřením smluv pro příspěvkové organizace v oblasti sociální péče a zdravotnictví
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08964/RM1418/125          .....             86

1) rozhodla
o přijetí účelových dotací z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu na 
podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2018 
financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu pro 
příspěvkové organizace v oblasti sociální 
péče a zdravotnictví následovně:

	Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, se sídlem Syllabova 
2886/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO: 70631832, dotace v 
celkové výši 18 885 tis. Kč,
	Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková 
organizace, se sídlem Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - 
Přívoz, IČO: 70631841, dotace v celkové výši 14 638 
tis. Kč,
	Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, 
příspěvková organizace, se sídlem Rybářská 
1223/12,709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 70631824, dotace v 
celkové výši 10 548 tis. Kč,
	Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková 
organizace, se sídlem Čujkovova 1717, 700 30 Ostrava - Zábřeh, 
IČO: 70631875, dotace v celkové výši 24 204 tis. Kč,
	Domov Korýtko, příspěvková organizace, se sídlem 
Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 70631867, dotace 
v celkové výši 24 900 tis. Kč
	Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková 
organizace, se sídlem Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava - 
Vítkovice, IČO: 70631859, dotace v celkové výši 6 
866 tis. Kč,
	Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, se 
sídlem Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 70631883, 
dotace v celkové výši 23 799 tis. Kč,
	Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostraava, příspěvková 
organizace, se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - 
Slezská Ostrava, IČO: 70631816, dotace v celkové 
výši 16 488 tis. Kč,
	Čtyřlístek - centum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 
Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov, IČO: 70681808, dotace v 
celkové výši 52 385 tis. Kč,
	Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se 
sídlem Nemocniční 898/20a, 702 00 Ostrava - Moravská 
Ostrava, IČO: 00635162, dotace v celkové výši 5 443 tis. 
Kč.

08964/RM1418/125          .....             86

2) souhlasí
s uzavřením smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. 
října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, a těmito 
příspěvkovými organizacemi následovně:

	Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, se sídlem Syllabova 
2886/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO: 70631832,
	Domov Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková 
organizace, se sídlem Na Mlýnici 203/5, 702 00 Ostrava - 
Přívoz, IČO: 70631841,
	Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, 
příspěvková organizace, se sídlem Rybářská 
1223/12,709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČO: 70631824,
	Domov Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková 
organizace, se sídlem Čujkovova 1717, 700 30 Ostrava - Zábřeh, 
IČO: 70631875,
	Domov Korýtko, příspěvková organizace, se sídlem 
Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 70631867,
	Domov Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková 
organizace, se sídlem Sirotčí 474/56, 703 00 Ostrava - 
Vítkovice, IČO: 70631859,
	Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, se 
sídlem Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 70631883,
	Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostraava, příspěvková 
organizace, se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - 
Slezská Ostrava, IČO: 70631816,
	Čtyřlístek - centum pro osoby se zdravotním postižením 
Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 
Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov, IČO: 70681808,
	Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, se 
sídlem Nemocniční 898/20a, 702 00 Ostrava - Moravská 
Ostrava, IČO: 00635162,

08964/RM1418/125          .....             86

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

zvýší

ostatní neinvestiční přijaté transfery od krajů

pol. 4122, ÚZ 13305, ORJ 120                       
               o 198 116 tis. Kč

zvýší

 neinvestiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím

na § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 34, ORJ 180          
             o  7 864 tis. Kč

na § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 34, ORJ 180          
             o 11 021 tis. Kč

na § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 35, ORJ 180          
             o  9 799 tis. Kč

na § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 35, ORJ 180          
             o  4 839 tis. Kč

na § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 36, ORJ 180          
             o 10 548 tis. Kč

na § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 37, ORJ 180          
             o 19 516 tis. Kč

na § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 37, ORJ 180          
             o  4 688 tis. Kč

na § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 38, ORJ 180          
             o 20 000 tis. Kč

na § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 38, ORJ 180          
             o  4 900 tis. Kč

na § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 39, ORJ 180          
             o   6 866 tis. Kč

na § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 40, ORJ 180          
             o 18 087 tis. Kč

na § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 40, ORJ 180          
             o  5 712 tis. Kč

na § 4350, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 41, ORJ 180          
             o 16 448 tis. Kč

na § 4357, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 43, ORJ 180          
             o 45 094 tis. Kč

na § 4354, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 43, ORJ 180          
             o  7 291 tis. Kč

na § 4358, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 4241, ORJ 170         
            o  4 868 tis. Kč

na § 3539, pol. 5336, ÚZ 13305, org. 4241, ORJ 170         
            o    575 tis. Kč

08964/RM1418/125          .....             86

4) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
3) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.04.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro