Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:36:50
bod č. 1.MZP - Návrh na poskytnutí odměn za rok 2017 a úpravu platu ředitelům příspěvkových organizací zřízených zastupitelstvem města Ostravy v oblasti sociální péče a zdravotnictví
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08963/RM1418/125          .....             86

1) schvaluje
poskytnutí odměn za rok 2017 ředitelům příspěvkových 
organizací zřízených zastupitelstvem města Ostravy v 
oblasti sociální péče a zdravotnictví dle bodu I. 
důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 předloženého 
materiálu

08963/RM1418/125          .....             86

2) schvaluje
úpravu platu řediteli Mgr. Janu Seidlerovi - Domov Korýtko, 
příspěvková organizace, IČO: 70631867, Petruškova 2936/6, 
PSČ 700 30, Ostrava-Zábřeh, s účinností od 01.05.2018 dle 
bodu II. důvodové zprávy a přílohy č. 4 
předloženého materiálu 


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro