Zasedání č. 201814 - 125. schůze rady města Dne 24.04.2018 10:34:54
bod č. 74. - ITI ostravské aglomerace - výzva k předkládání projektových záměrů
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
08960/RM1418/125          .....             38

1) schvaluje
text výzvy "Služby infrastruktury ITI" k 
předkládání projektových záměrů pro 
opatření 2.3.1 ITI ostravské aglomerace 
"Zvýšení intenzity transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové činnosti" 
ve vazbě na Výzvu I. programu podpory Služby infrastruktury ITI - 
Ostrava Řídicího orgánu Operačního programu 
Podnikání a inovace pro konkutenceschopnost (OP PIK) dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu

08960/RM1418/125          .....             38

2) ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje

vyhlásit výzvu "Služby infrastruktury ITI" k 
předkládání projektových záměrů pro 
opatření 2.3.1 ITI ostravské aglomerace 
"Zvýšení intenzity transferu a komercializace 
výsledků výzkumné a vývojové činnosti" 
ve vazbě na Výzvu I. programu podpory Služby infrastruktury ITI - 
Ostrava Řídicího orgánu Operačního programu 
Podnikání a inovace pro konkutenceschopnost (OP PIK) dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 25.04.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro